Hoppa till huvudinnehåll

Blog

11/19/2019 - 08:38

De vanligast förekommande bolagsformerna i Frankrike är följande:

• La société à responsabilité limitée - SARL,

• La société anonyme - SA,

• Société par actions simplifiée - SAS,

• Société en nom collectif – SNC.

 

11/18/2019 - 10:25

För få att veta hur och på vilka grunder du kan ansöka om äktenskapsskillnad / skilsmässa i Europa ska svaret sökas

11/04/2019 - 21:42

Agenturavtalet är en av de vanligaste formerna av avtal i internationella handelsförhållanden.

Anledningen till det är förmodligen att agentur ofta är det första steget in på en internationell marknad.

11/03/2019 - 17:22

I och med att den så kallade Arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015 gäller nya arvsregler inom EU.

11/03/2019 - 16:38

 

Vilket lands domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad?

11/03/2019 - 15:42

Under vilka omständigheter kan en förälder föra ett barn till ett annat land, utan att först ha erhållit den andra förälderns medgivande?

I sin egenskap av fransk och svensk advokat har Pernilla Dahlrot-Cabouillet stor erfarenhet av mål om bortförande av barn.

03/06/2019 - 08:30

 Hur vet man vilket lands lag som ska tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte bor i samma land eller har som har olika medborgarskap?

12/07/2018 - 11:31

Hur skiljer man sig i Frankrike?

Pernilla Dahlrot-Cabouillet som är fransk och svensk advokat hjälper dig med att tolka EU-lagstiftning och nationell lagstiftning samt ger dig rådgivning så att du kan ansöka om skilsmässa på det sätt som är förmånligast och enklast för dig.