Hoppa till huvudinnehåll

Agentavtal

Agenturavtalet är en av de vanligaste formerna av avtal i internationella handelsförhållanden.

Anledningen till det är förmodligen att agentur ofta är det första steget in på en internationell marknad.

När man ger sig in på en internationell arena är det viktigt att veta vilken avtalsform som är mest fördelaktig i det specifika fallet och att man inte blandar ihop distributionsavtal med agentavtal.

Var särskilt försiktiga med den allmänna benämningen ”foreign representative” som omfattar både agenter och distributörer.

Det finns all anledning att vara tydlig och specificera att det är ett agenturförhållande och inget annat som avses.

Skillader mellan agent- distributörs- och franchiseavtal I ett agenturförhållande övergår inte rätten till varan från huvudmannen till agenten.

Huvudmannen behåller rätten till varan medan agentens roll begränsas till att sälja varan vidare i huvudmannens namn.

I ett enkelt distributionsförhållande övergår äganderätten till varan från huvudmannen till distributören.

I fallet med agenten är det således huvudmannen som tar risken när varan inte säljs, medan distributören som köper och blir ägare till varan är den som tar risken om varan förblir osåld.

 

I vilka fall bör man då välja agentavtal och inte distributionsavtal ?

I vissa fall kan agentavtal vara att föredra.

Det kan bl.a. vara när huvudmannen vill att konsumenten ska kunna komma i kontakt med huvudmannen direkt eller när huvdumannen själv vill komma i kontakt med konsumenten.

Ett agentavtal kan således vara att priviligiera i de fall när försäljaren utger en garanti för varan.

 

Vilka risker är förknippade med agentavtal?

När man ger sig in på en internationell marknad ska man alltid ha i åtanke att lagarna och reglerna kan se annorlunda ut i det andra landet. I vissa länder kan agentavtalet ge ett mer omfattande skydd än i Sverige och tvärtom.

Det gäller alltså att alltid analysera det enskilda fallet för att komma fram till vad som är bäst lösning i just ditt fall till undvikande av onödigt risktagande.

 

Vad ska agentavtalet innehålla?

Avtalet bör som minst innehålla information om:

• Produkten

• Agenturens åtagande

• Betalning

• Giltighetsperiod

• Tvistlösningsmetod

Det kan i vissa fall även vara viktigt att tänka på att lägga till en konkurrensklausul i avtalet.

Advokatbyrån Dahlrot § Cabouillet  har en lång erfarenhet av agentavtal såväl i Frankrike som i Sverige och biträder er med upprättande av avtal och andra formaliteter hänförliga till bolagsbildningen.

Dahlrot § Cabouillet

Fransk och svensk advokat advokatbyrå med verksamhet i både Frankrike och Sverige

Lägg till ny kommentar

Språkkod för kommentaren

Restricted HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.